Odtwarzanie dokumentacji projektowej i technicznej

Problemem dla wielu firm produkcyjnych i nie tylko, bywa znalezienie dokumentacji technicznej czy projektowej niektórych maszyn, komponentów czy układów. Bardzo często w wyniku eksploatacji po kilku latach niezbędne jest uzyskanie dostępu do oryginalnej części lub przynajmniej zamiennika o identycznych parametrach. W przypadku maszyn produkowanych masowo i dostępnych w wielu egzemplarzach, uzyskanie takiej dokumentacji technicznej raczej nie jest problemem, ale już w przypadku bardziej specjalistycznych maszyn, matryc czy tłoczni, wykonywanych na zamówienie i pod indywidualne parametry – ich ściągnięcie może okazać się niemożliwe.

Co wykorzystuje inżynieria odwrotna?

Właśnie wtedy wkracza do dzieła inżynieria odwrotna, która wykorzystuje nowoczesne technologie obrazowania i skanowania przestrzennego do odtworzenia całego procesu konstrukcyjnego dowolnego elementu czy całego układu mechanicznego. Skanery trójwymiarowe są tutaj wykorzystywane, aby precyzyjnie zmierzyć wszystkie punkty orientacyjne, płaszczyzny i zmienne, a następnie z pomocą wykwalifikowanego inżyniera i stosownego oprogramowania komputerowego odtwarzany jest krok po kroku rys techniczny czy szkic projektowy skanowanego przedmiotu.

Ratunek dla wielu branży?

Inżynieria odwrotna jest ratunkiem dla wielu specjalistycznych branży, w których bardzo często rozwiązania stosowane w krótkim okresie mają charakter bardziej prototypowy. Następnie nie trafiają do masowej produkcji i uzyskanie ponownie jakichkolwiek poprawnych parametrów urządzenia czy części, jest praktycznie niemożliwe. W ramach odwróconej inżynierii przygotować można niemalże kompletną i oryginalną dokumentację budowy określonych elementów.